Language: 

Informations about our installation

Our Location

Description

Country : Bruddalen Kovland, Sweden

Sundsvall är en tätort som är centralort i Sundsvalls kommun i Medelpad och Västernorrlands län. Orten är invånarmässigt Sveriges 21:a och Norrlands tredje största tätort, med 50 712 invånare (2010). Hela kommunen har en folkmängd på 96 113 invånare (2011-12-31)

Position

Coordinates

Longitude : E 17° 04' 34"
Latitude : N 62° 28' 46"

Location

Country : Sweden
State : Sundsvall,Medelpad
City : Kovland

Se karta till vänster

Weather installation

Location

Väderstationen sitter monterad på Garaget (50 m över havsnivå).Delvis skyddad av träd

Description

Equipment : Trådlösa utegivare

Barometer, Temperatur, Vindriktning, Vindstyrka, Regnmätare

Weather station :

Description

Station type : WH2080
Computer : Intel(R) Pentium(R) M processor 1.80GHz
  Windows XP Service Pack 3 build 2600